6. anita menyasszony - V alakban

6. anita menyasszony – V alakban